Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı

 

 

Geçen yıl vakfımızdan burs alan bursiyerlerin başvuru güncelleme süreci sona ermiştir. Yapılacak incelemelerin ardından  07.10.2022 - 15.10.2022 tarihleri arasında  sadece başvurusu onaylanan bursiyerlere başvuru formunda belirttikleri e-mail adresleri üzerinden onay maili gönderilecektir. Onay maili almayan bursiyerlerin başvuruları olumsuz sonuçlanmıştır. 

            YENİ BURS BAŞVURULARI

  • Vakfımıza Yeni Burs Başvuruları 04.10.2022 - 16.10.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Bursundan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Üniversitelerde Lisans ve Ön lisans eğitimi gören öğrenciler faydalanabilir.
  • Burs Başvuru formu doğru ve eksiksiz doldurulmalı. Değerlendirme sırasında tespit edilecek eksik ve yanlış bilgiler başvurunun geçersiz olmasına sebep olacaktır.
  • Burs Başvuruları anne,baba,kardeş,akraba,tanıdık veya arkadaşın e-posta adresiyle yapılmamalı,öğrencinin kendine ait ve aktif olarak kullandığı, kullanmaya devam edeceği e-posta adresiyle yapılmalı. Yanlış e-posta adresi, şifre unutma v.b. sebeplerden dolayı  e-posta hesaplarını kullanamayan bursiyerlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Burs Başvuru sürecinin tamamlanması sonrası  kasım ayı içerisinde başvurusu onaylanan bursiyerlere formda belirttikleri e-posta adresi üzerinden onay maili gönderilecektir.  Belirtilen süreçte bursiyerlerin e-mail adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

          KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ

            Formasyon öğrencileri

            Açıköğretim öğrencileri

            Uzaktan eğitim öğrencileri

            Yurt dışında eğitim gören öğrenciler

            İlk -Orta öğretim,  Lise, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

            Herhangi bir dersi başarısız olan öğrenciler

           Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

           Herhangi bir suçtan hüküm giyenler